Recensamant agricol decembrie 2010 - ianuarie 2011
2010-11-24 00:00:00

Recensamant agricol decembrie 2010 - ianuarie 2011

Legislaţia europeană referitoare la statistica structurilor agricole şi recomandările Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) prevăd organizarea şi efectuarea de recensăminte generale agricole la intervale de 10 ani.


Având în vedere calitatea de stat membru al Uniunii Europene şi acquis-ul comunitar în domeniul statisticii agricole, România trebuie să efectueze recensământul general agricol cu an de referinţă 2010.
Concomitent cu efectuarea Recensământului General Agricol 2010 (RGA 2010), se va efectua şi Ancheta privind metodele de producţie agricolă (AMPA).

 

Pentru mai multe informatii puteti accesa urmatoarele link-uri:
http://www.recensamantagricol2010.ro/promovare/
http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=0117&self=01

 

Spoturi:

 

 

Film de prezentare:

 

Afișe:

  


Cadrul legislativ , în baza căruia, are loc organizarea şi efectuarea Recensământului General Agricol 2010 este:


- European:

a) Regulamentul (CE) nr. 1166/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind anchetele structurale în agricultură si ancheta privind metodele de producție agricolă si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 571/88 al Consiliului

b) Regulamentul (CE) nr. 1200/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009, de punere în aplicare a Regulamentului nr. 1166/2008 al Parlamentului European si al Consiliului referitor la anchetele privind structura exploataţiilor agricole si anchetele privind metodele de producţie agricolă, în ceea ce priveste coeficienţii de unitate de septel si definiţiile caracteristicilor

 

- Naţional:

a) Legea nr. 153 din 11 iulie 2008 privind efectuarea recensământului general agricol din Romania
b) Hotărâre nr. 1370 din 18 noiembrie 2009 privind organizarea şi efectuarea recensământului general agricol din România

 

Scopul acestei cercetãri statistice de interes naţional este de a asigura date statistice pentru fundamentarea politicilor naţionale în domeniul agricol, în concordanţã cu acquis-ul statistic comunitar, comparabile la nivel internaţional, necesare procesului de participare a României la Politica Agricolã Comunã, prin înregistrarea suprafeţelor agricole utilizate, a efectivelor de animale pe specii, a maşinilor şi a echipamentelor agricole, a persoanelor care desfãşoarã activitãţi agricole, a metodelor de producţie agricolã, precum şi a dezvoltãrii rurale.

 

Aceasta actiune de amploare reprezintă pentru tara noastra:

 • Evidenţierea schimbărilor structurale intervenite în perioada postaderare, precum şi faţă de Recensământul General Agricol 2002, în ceea priveşte suprafeţele agricole utilizate, efectivele de animale, irigaţiile, dotările exploataţiilor agricole cu maşini şi echipamente agricole, dezvoltarea rurală, persoanele care au desfăşurat activităţi agricole etc;
 • Principala sursă de date pentru actualizarea Registrului Statistic al Exploataţiilor Agricole (REXA);
 • Realizare de statistici comparabile privind structura exploataţiilor agricole pentru orientarea politicilor agricole comunitare;
 • Obţinerea de informaţii statistice privind metodele de producţie agricolă în vederea îmbunătăţirii calităţii indicatorilor de agro-mediu.
 • Furnizarea de date si informatii necesare dezvoltarii Retelei de Informatii Contabile Agricole si a Sistemului Integrat de Administrare si Control;

 

Confindenţialitate

Potrivit HG nr. 1.370 din 18 noiembrie 2009 privind organizarea şi efectuarea Recensământului General Agricol din Romania, art. 12 (2) - "După validarea şi publicarea rezultatelor finale ale recensământului general agricol, chestionarele sunt distruse, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare".
Ca şi la recensămintele precedente şi conform practicii internaţionale, datele şi informaţiile individuale înscrise în formularele RGA sunt strict confidenţiale şi sunt utilizate numai în scopuri statistice. Declaraţiile individuale nu pot fi utilizate pentru luarea unor decizii sau masuri privind persoanele în cauză, nu pot fi folosite ca documente justificative în faţa organelor de justiţie, ale organelor administraţiei de stat sau de către alte instituţii.
Recenzorii şi celelalte persoane cu sarcini în acţiunea de recensământ nu au voie să comunice nici unei persoane particulare, instituţii, firme etc., răspunsurile cetăţenilor înregistrate în formulare.
După prelucrarea electronică a datelor individuale se vor folosi numai datele numerice centralizate, date ce caracterizează în ansamblu agricultura românească la momentul actual.
Personalul care îndrumă, coordonează şi efectuează lucrările recensământului general agricol are obligaţia să respecte toate prevederile legale şi să asigure păstrarea caracterului confidenţial al datelor şi informaţiilor înregistrate în formularele de recensământ, solicitate sau necesare numai în scopuri statistice.

 

Desfasurare

În România, Recensământul General Agricol 2010-2011 va acoperi întreg teritoriul ţării, atât mediul rural, cât şi cel urban. S-a avut în vedere faptul că, pe langă exploataţiile agricole propriu-zise, se găsesc multe gospodării individuale care deţin suprafeţe agricole foarte mici, gospodării ce nu pot fi neglijate la recensământul general agricol.
Recensământul General Agricol se efectuează în perioada 2 decembrie 2010 - 31 ianuarie 2011.
Perioada de înregistrare/recenzare este de 26 de zile lucrătoare.
Ziua de 1 decembrie 2010, ora 00:00 este considerată ca moment de referinţă (momentul critic) pentru efectivele de animale şi construcţiile agricole.

 

Perioada de referinţă este:

Anul agricol, 1 octombrie 2009 - 30 septembrie 2010, pentru:

 • modul de utilizare a terenului;
 • îngrăşăminte şi irigaţii;
 • activităţile neagricole;
 • agricultură ecologică.

 

Ultimele 12 luni (30 noiembrie 2009 - 1 decembrie 2010), pentru:

 • forţa de muncă în agricultură;
 • maşinile si echipamentele agricole utilizate;
 • alte informaţii privind activităţile desfăşurate în cadrul exploataţiei (vânzări din producţia proprie).

 

În intervalul 2 decembrie 2010-31 ianuarie 2011 se vor desfăşura atât acţiuni legate strict de recenzare (identificarea şi recunoaşterea unităţilor de observare cuprinse în sectoarele de înregistrare, stabilirea datelor pentru înregistrarea efectivă etc.), cât şi de culegere propriu-zisă a informaţiilor care vor fi înscrise în formularele RGA. În acest interval, personalul de recenzare urmează să identifice şi să soluţioneze eventualele disfuncţionalităţi ce pot aparea în etapele premergătoare culegerii datelor.

 

Modalitatea de recenzare în funcţie de localizarea suprafeţelor exploataţiilor agricole se va face astfel:
1. Recenzarea va avea loc conform sectorizării.
2. Principiul înregistrării este cel al utilizării suprafeţei agricole şi nu cel al proprietăţii şi, ca urmare, recenzarea se face la utilizator şi nu la proprietar, cu excepţia cazului în care acesta îşi utilizează terenul.

 

Putem întălni urmatoarele situaţii:
1.Atunci când proprietarul este cel care utilizează suprafaţa agricolă, recenzarea se va face la acesta;
2.În cazul în care o parte din suprafaţa agricolă este utilizată de proprietar, iar cealaltă/celelalte părţi sunt utilizate de alte exploataţii agricole, recenzarea se va face atât la proprietar (pentru suprafaţa utilizată de acesta), cât şi la celălalt/ceilalţi utilizatori (pentru suprafeţele respective);
3.Dacă un proprietar utilizează (arenda, luat în parte etc.) şi alte suprafeţe agricole decât cea deţinută, atunci va fi recenzată întreaga suprafaţă utilizată;
4.Dacă proprietarul nu utilizează şi a dat spre utilizare suprafaţa agricolă pe care o posedă, atunci recenzarea se va face la acea/acele exploataţii agricole care utilizează suprafaţa;

3. Vor fi recenzate şi unităţile care deţin numai suprafaţă agricolă neutilizată.
4. Eliminarea unităţilor recenzate care nu îndeplinesc criteriile din definiţia exploataţiei agricole se realizează în procesul de prelucrare a datelor.

 

Vizita preliminară
În perioada 3-4 decembrie 2010, recenzorii vizitează fiecare unitate de observare statistică, iar pentru unităţile cu personalitate juridică, se va stabili de comun acord ziua şi ora în care conducătorii acestora vor fi instruiţi de către recenzorii şefi în vederea autoînregistrării în formularele RGA.

La vizitele preliminare, recenzorul va face cunostintă cu persoanele pe care va trebui să le intervieveze, putând să stabilească împreună cu acestea momentul în care va veni pentru înregistrarea datelor în formularul RGA. Totodată el le precizează care sunt informaţiile pentru care este necesară o documentare prealabilă.

Recensământul General Agricol se va desfăşura în perioada 3 decembrie 2010 - 31 ianuarie 2011 concomitent cu celelalte ţări ale Uniunii Europene.

Înapoi


Plateste taxele si impozitele prin serviciul www.ghiseul.ro
Transport Public Galerie Foto Carte de oaspeți

Cont GHISEUL.RO

Pentru autentificarea initiala in contul ghiseul.ro, va rugam sa completati formularul atasat AICI si sa-l trimiteti la adresa de email: plationline@floresticluj.ro

 

DELIMITARE SECȚII DE VOT, ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019

Newsletter

OK