Instiintare privind publicarea bugetului aprobat pentru anul 2011
2011-02-10 00:00:00

Instiintare privind publicarea bugetului aprobat pentru anul 2011

Anexa la HCL nr. 12 /03.02.2011

BUGET 2011 - VENITURI
Cote defalcate din impozitul pe venit 5.500.000 
Sume alocate de consiliul judetean 985.000
Impozit pe cladiri persoane fizice
1.200.000
Impozit pe cladiri persoane juridice
5.000.000
Impozit pe terenuri persoane fizice
140.000
Impozit pe terenuri persoane juridice
65.000
Taxa judiciara timbre, taxa notariala
40.000
Taxa judiciara timbre, taxa notariala
1.810.000
Sume defalcate din TVA asistenti personali
350.000
Sume defalcate din TVA pt. echilibr buget local
258.000
Impozit pe spectacole
100.000
Taxa mijloace transport persoane fizice
450.000
Taxa mijloace transport persoane juridice
500.000
Autorizatii de constructie, C. U., aut functionare
500.000
Alte impozite si taxe
35.000
Alte venituri din prestari de servicii - taxa inmatriculare
100.000
Venituri din amenzi si alte sanctiuni
200.000
Subventii incalzire locuinte
400.000
Impozit de venit din tranzactii imobiliare
750.000
Fond de rulment 2010
180.522
Sume defalcate din TVA - obiecte inventar
6.000
Sume defalcate din TVA - ajutor incalzire
6.000
Venituri din fonduri europene 3.2.2.
10.100.000
Masura 1.2.5.a
3.000.000
Piste biciclete
2.500.000
Izolare termica
560.000
Retea de canalizare Tauti
2.240.000
Centrala termica primarie
1.000.000
Infiintare GAL si punct de inf. turistica
1.200.000
TOTAL
39.175.522

 

BUGET 2011 - Cheltuieli 
51.02.01.03 - Autoritati Publice
Cheltuieli de personal 896.000
Bunuri si servicii
584.500
Furnituri de birou
95.000
Materiale pentru curatenie
4.500
Incalzit, iluminat si forta motrica
45.000
Apa, canal si salubritate
3.000
Carburanti si lubrifianti
6.000
Piese de schimb
3.000
Posta, telecom,radio, tv, internet
60.000
Materiale si serv cu caracter functional
35.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere
300.000
Arhivare documente
10.000
Reparatii curente
5.000
Alte obiecte de inventor- biciclete, scaune
7.000
Pregatire profesionala
6.000
Protectia muncii
1.000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
4.000
Cheltuieli de capital - active  2.748.000
Constructie sediu
1.500.000
Masina numerat bani
3.000
Centrala termica primarie, din care 1.245.000
Cofinantare
167.000
Depunere documentatie
78.000
Executie
1.000.000
 TOTAL 4.228.500 
54.02.50 Alte actiuni economice
Bunuri si servicii 54.500
Alte bunuri si servicii pentru intretinere - ecarisaj, ziare- TV, asociatia comunelor, studiu de fezabilitate dispensar
30.000+8.000+ 11.000+3.000+2.500
Asistenta sociala 3.600
Ajutoare sociale in natura - premii casatorie
3.600
Cheltuieli de capital - active nefinanciare 240.000
Intabulare blocuri ANL, drumuri
130.000+20.000
Achizitionare teren
40.000
Chirie scoala
50.000
 TOTAL 298.100 
56.02.07 Transferuri
Transferuri intre unitati din buget local 152.000
Transferuri intre unitati din buget local
112.000
Contributie Ecosalub
40.000
 TOTAL 152.000 
61.02.03.04  Politia comunitara
Cheltuieli de personal
86.000
Bunuri si servicii
70.000
Carburanti si lubrifianti
6.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere
55.000
Alte obiecte de inventar
5.000
Prime de asigurare non viata
1.000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
3.000
TOTAL 156.000 
61.02.05 SVSU
Cheltuieli de personal
87.000
Bunuri si servicii
169.000
Alte bunuri si servicii - asigurari
130.000
Alte obiecte de inventar
10.000
Pregatire profesionala
10.000
Protectia muncii
13.500
Prime de asigurare non viata
5.500
Cheltuieli de capital - active nefinanciare
10.000
Ajutoare daune
5.000
Interventii voluntari
5.000
TOTAL 266.000 
65.02.03.01 Invatamint Gh. Sincai
Cheltuieli de personal
1.365.130
Bunuri si servicii
350.000
Asistenta sociala - transp elevi si profesori
40.000
Alte cheltuieli - burse scolare
14.000
Cheltuieli de capital - active nefinanciare 1.866.000
Constructie gradinita Horea
1.816.000
Amenajare cresa Horea
50.000
TOTAL 3.635.130 
65.02.03.02  Invatamant Luna de Sus
Cheltuieli de personal
444.870
Bunuri si servicii
18.000
Asistenta sociala - transp elevi si profesori
46.000
Alte cheltuieli - burse scolare
9.000
Cheltuieli de capital - active nefinanciare
115.000
Constructie scoala
115.000
TOTAL 794.870 
67.02.03.02   Biblioteca
Cheltuieli de personal
18.000
Bunuri si servicii
12.200
Furnituri de birou
1.000
Materiale pentru curatenie
850
Posta, telecom,radio, Tv, internet
600
Alte bunuri si servicii pentru intretinere
4.750
Carti, publicatii
5.000
TOTAL 30.200 
67.02.03.07   Camine culturale
Cheltuieli de personal
18.000
Bunuri si servicii
54.000
Incalzit, iluminat si forta motrica
8.500
Apa, canal si salubritate
500
Alte bunuri si servicii pentru intretinere
25.000
Reparatii curente
10.000
Alte obiecte de inventar
10.000
 TOTAL 72.000 
67.02.05.01 Sport
Cheltuieli de personal
18.000
Bunuri si servicii
52.500
Incalzit, iluminat si forta motrica
11.000
Apa, canal si salubritate
2.000
Reparatii curente
10.000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
29.500
Transferuri
298.000
Transferuri interne-Hayasi
85.000
Transferuri interne-Unirea
200.000
Transferuri interne-Avantul
10.000
Transferuri interne-Dudu - orientare
3.000
 TOTAL 368.500
67.02.06 Culte
Alte cheltuieli - sustinerea cultelor
300.000
 TOTAL 300.000 
68.02.06 Asistenti personali, Sprijin financiar
Cheltuieli de personal
350.000
Transferuri
400.000
Alte transferuri curente interne - Fany
400.000
Asistenta sociala
600.000
Incalzire cu lemne
400.000
Ingrijire persoane cu handicap
200.000
Alte cheltuieli
15.000
Asociatii si fundatii - Blytswood, Primavera,Charis
15.000
TOTAL 1.365.000 
68.02.15.01   Ajutor social si ajutor de urgenta
Asistenta sociala
15.000
Ajutoare sociale in numerar
15.000
 TOTAL 15.000 
70.02. Gospodarire comunala
Bunuri si servicii
528.000
Consum iluminat
400.000
Salubritate
50.000
Dezapezire
78.000
Cheltuieli de capital - active nefinanciare
4.537.650
Inlocuire conducte apa potabila
1.393.000
Extindere iluminat public, retele
500.000
Intocmire PUG comuna Floresti
350.000
Artificii
13.000
Izolare termica blocuri
800.000
Parc de joaca pentru copii in Floresti si Luna
78.000
Lucrari apa in Ses
100.000
Contituire GAL + inf. turistica
1.203.650
 TOTAL 4.965.650 
74.02. Canalizare
Cheltuieli de capital - active nefinanciare
3.266.000
Canalizare Tauti - statii de epurare
650.000
Canalizare etapa II
125.000
Contract consultanta
13.500
Canalizare sat Tauti, din care
2.399.500
Cofinantare
81.500
Documentatie atribuire
78.000
Executie
2.240.000
Racorduri canalizare menajera
78.000
TOTAL 3.266.000 
84.02.03 Drumuri
Bunuri si servicii
278.000
Intretinere drumuri nemodernizate
200.000
Curatenie stradala
78.000
Cheltuieli de capital - active nefinanciare
18.911.904
Asfaltare strazi
4.395.000
Dirigintie de santier
50.000
Pod Sanaslau
11.000
Largire Eroilor - ridicare la cota capac canal
58.000
Semnalizare drumuri
60.000
Ape pluviale str. Horea
25.000
Consolidare pod Valea Sanaslaului
74.000
Asfaltare de drumuri masura 3.2.2, din care
8.497.000
Avize si acorduri
15.000
Penalitati intarziere 182.000
Lucrari efectuate
8.300.000
Drum de expl Agric mas 1.2.5.a, din care
3.084.104
Comision bancar
31.104
Documentatie atribuire
53.000
Executie
3.000.000
Pista pentru biciclete, din care
2.657.800
Cofinantare
86.800
Documentatie atribuire
71.000
Executie
2.500.000
 TOTAL 19.189.904 
FOND REZERVA
72.688
TOTAL CHELTUIELI 39.175.522

Înapoi


Plateste taxele si impozitele prin serviciul www.ghiseul.ro
Transport Public Galerie Foto Carte de oaspeți

Cont GHISEUL.RO

Pentru autentificarea initiala in contul ghiseul.ro, va rugam sa completati formularul atasat AICI si sa-l trimiteti la adresa de email: plationline@floresticluj.ro

 

Newsletter

OK