Convocator şedinţă ordinară Consiliul Local în data de 31.07.2019, ora 16,00, în sala de şedinţă a Consiliului local
2019-07-25 00:00:00

 

                                                     ANEXĂ LA CONVOCATORUL NR.  48076  din 25.07. 2019

 

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Florești  din data de 20.06.2019

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare ordinare a Consiliului Local Florești  din data de 04.07.2019.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea proprietarilor imobilelor de tip ANL în vederea extinderii suprafeței construcției.

Iniţiator proiect: primar Șulea Horia-Petru 

Comisia nr. 3                    Consilier juridic

                                      

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului „Grădina și livada anului”

Inițiator proiect : consilier local Abrudan Traian

Comisia nr. 1         Biroul fond funciar , registru agricol

                 Sef birou

         Direcția economică                                       

 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea condițiilor de detaliu vizând suprafața minimă a parcelelor alocate construirii de locuințe individuale cu respectarea Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General Florești

     Inițiator proiect: consilier local Cîmpian Sebastian 

Comisia nr. 4 Biroul de urbanism 

Arhitect șef

 

 

                                      

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfințării unui drum vicinal între drum Luna de Sus și DJ 107M spre Stolna.

Inițiator proiect Primar : Șulea Horia-Petru 

Comisia nr. 1         Biroul fond funciar , registru agricol

                                  Sef birou                                       

 

7. Proiect de hotărâre privind acordarea de ajutor financiar domnului Crișan Alin Alexandru

Inițiator proiect primar: Șulea Horia-Petru 

 

Comisia nr. 2            SPLAS  

         Inspectori de  specialitate

8. Proiect de hotărâre privind regulamentului serviciului de salubrizare, a caietului de sarcini pentru activitatile de colectare, transport si depozitare a deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special, precum si a modelului de acord cadru si a modelului de contract subsecvent de prestări servicii de salubrizare pe raza Comunei Floresti si a documentatiei de atribuire 

Inițiator primar: Șulea Horia-Petru 

 

Comisia nr. 4      Compartiment achiziții

            Consilier superior  

 

                                      

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Floreşti, judeţul Cluj.

Inițiator proiect primar: Șulea Horia-Petru 

 

Comisia nr. 2       Direcția economică 

         Director executiv                                       

 

 

10. Proiect de hotărâre privind componenţa comisiei de contestație asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea selectiei  beneficiarilor contractelor de finanţare nerambursabilă, din bugetul local al comunei Floreşti în domeniile: cultură, culte, sport şi asistenţă socială.

Inițiator proiect primar: Șulea Horia-Petru 

 

Comisia nr. 3

      Direcția economică 

         Director executiv                                       

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.D. – CONSTRUIRE 4 IMOBILE DE LOCUINȚE AVÂND DOUĂ UNITĂȚI LOCATIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+E, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI” – str. URUȘAGULUI, NR. 105

Inițiator proiect primar: Șulea Horia-Petru 

 

Comisia nr. 4 Biroul de urbanism 

Arhitect șef 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „REACTUALIZARE P.U.Z. APROBAT PRIN HCL NR. 163/05.08.2008 PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME VARIABIL, DE LA P+E la S+D+P+10E, DOTĂRI SOCIALE (GRĂDINIȚĂ), AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE, EXTINDERE REȚELE UTILITĂȚI, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE, OPERAȚIUNI NOTARIALE” – str. PROF. DR. VĂLEAN MĂRGINEANU, F.N.

Inițiator  proiect primar: Șulea Horia-Petru 

 

Comisia nr. 4 Biroul de urbanism 

Arhitect șef

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.D. – CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCȚIUNI MIXTE – LA DEMISOL PARCAJE ȘI SPAȚIU TEHNIC, LA PARTER ȘI ETAJE LOCUINȚE FAMILIALE, CU UN REGIM DE ÎNĂLȚIME D+P+2E, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI” – str. STEJARULUI, F.N.

Inițiator proiect primar: Șulea Horia-Petru 

 

Comisia nr. 4 Biroul de urbanism 

Arhitect șef

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z. – CONSTRUIRE ANSAMBLU DE 4 LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+3E+M, ÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI” sat FLOREȘTI, strada TINERETULUI, NR. 20-22

Inițiator proiect  primar: Șulea Horia-Petru 

 

Comisia nr. 4 Biroul de urbanism 

Arhitect șef

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.D.  -  CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE, 2 CORPURI, CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+E+M(Er)” str. TINERETULUI, F.N.

Inițiator proiect primar: Șulea Horia-Petru 

 

Comisia nr. 4 Biroul de urbanism 

Arhitect șef

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.D. – CONSTRUIRE IMOBIL MIXT - LOCUINȚE ȘI SERVICII (BIROU) CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+E, AMENAJARE TEREN, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI” – str. AVRAM IANCU, NR. 264.

Inițiator proiect primar: Șulea Horia-Petru 

 

Comisia nr. 4 Biroul de urbanism 

Arhitect șef

 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.Z. – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME D+P+2E+Er, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, EXTINDERE REȚELE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI, OPERAȚIUNI NOTARIALE DE ALIPIRE TERENURI” – str. PLOPILOR, nr. 29.

Inițiator proiect primar: Șulea Horia-Petru 

 

Comisia nr. 4 Biroul de urbanism

 Arhitect șef 

 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „P.U.Z. – CONSTRUIRE HALĂ DE DEPOZITARE P, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI” – FLOREŞTI - DN1 E 60 KM490+13

Inițiator proiect primar: Șulea Horia-Petru 

 

Comisia nr. 4 Biroul de urbanism 

Arhitect șef

 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.Z. – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+E+Er, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI” – str. Iazului, F.N.

Inițiator proiect primar: Șulea Horia-Petru 

 

Comisia nr. 4 Biroul de urbanism 

Arhitect șef

 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.Z. – CONSTRUIRE ANSAMBLU DE FUNCȚIUNI MIXTE, ÎMPREJMUIRE INCINTĂ, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI, ORGANIZARE DE ȘANTIER, OPERAȚIUNI NOTARIALE DE DEZMEMBRARE ȘI ALIPIRE” – str. EROILOR, F.N

Inițiator proiect  primar: Șulea Horia-Petru 

 

Comisia nr. 4 Biroul de urbanism 

Arhitect șef

 

21. Diverse.

Fișiere atașate

Înapoi


Plateste taxele si impozitele prin serviciul www.ghiseul.ro
Transport Public Galerie Foto Carte de oaspeți

Cont GHISEUL.RO

Pentru autentificarea initiala in contul ghiseul.ro, va rugam sa completati formularul atasat AICI si sa-l trimiteti la adresa de email: plationline@floresticluj.ro

 

DELIMITARE SECȚII DE VOT, ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019

Newsletter

OK