Convocator sedință CL 21 Martie 2019
2019-03-15 13:01:35

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

COMUNA FLOREȘTI

PRIMAR,

Nr. 27.849 din 13 martie 2019

 

C O N V O C A T O R

 

Se convoacă ședința ordinară a Consiliului Local Floreşti, pentru data de 21 martie 2019, ora 16,00

la sediul Consiliului local din strada Avram Iancu, nr. 170, cu următorul proiect al ordinii de zi :

1. Proiect de hotărâre privind mandatarea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE

INTERCOMUNITARĂ ECO-METROPOLITAN CLUJ în vederea realizării demersurilor

necesare pentru organizarea, gestionarea și coordonarea activității de valorificare materială și

energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale împreună cu deşeurile

municipale din aceleaşi materiale, în conformitate cu prevederile OUG 74/2018, aprobată prin

Legea 31/2019.

2. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților de

colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului ,,Sistem de Management Integrat al

Deşeurilor în Judeţul Cluj”.

3. Proiect de hotărâre privind delegarea gestinii serviciului de alimentare cu apă/canalizare către

S.C. Compania de Apă Someș S.A. Cluj

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea în principiu a obiectivului „Construire Capelă mortuară în

sat Tăuți, comuna Florești, județul Cluj”

5. Proiect de hotărâre privind ajustarea prețului contractului de lucrări nr. 34720/19.11.2014 având

ca obiect „Proiectare și lucrări de construire școală P+2E în Cetatea Fetei comuna Florești”.

6. Proiect de hotărâre privind acordarea de ajutor financiar proprietarilor imobilelor afectate de

incendiul produs în data de 17.02.2019.

7. Proiect de hotărâre privind acordarea de ajutor financiar domnului Lucaci Lucian cu domiciliul în

sat Luna de Sus, nr. 388, jud. Cluj.

8. Proiect de hotărâre privind acordarea de ajutor financiar proprietarilor imobilelor afectate de

incendiul produs în data de 17.02.2019

9. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție a microbuzelor școlare pentru cluburile sportive

finanțate de către Consiliul Local al comunei Florești, județul Cluj.

10. Proiect de hotărâre privind preluarea și introducerea în domeniul public al comunei Florești a

elemetelor ce fac parte din infrastructura de alimentare cu apă și delegarea gestiunii serviciului

de alimentare cu apă/canalizare către S.C. Compania de Apă Someș S.A. Cluj

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii proprii de atribuire a contractelor de servicii

sociale sau alte servicii specifice, prevăzute la anexa nr. 2 a Legii nr. 98/2016 privind achizițiile

publice

12. Proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării pe domeniul public al comunei Florești a patru

refugii de călători dotate cu panouri informative de afișare a timpului de sosire a mijloacelor de

transort

13. Proiectul de hotărâre privind demararea unei proceduri de achizitie negociere fără publicare a

unui anunţ de intenţie în vederea atribuirii contractului de achiziție publică „SERVICII DE

SALUBRIZARE STRADALĂ PE RAZA COMUNEI FLOREȘTI”, constând în servicii de

curățare, măturare și spălare a străzilor pe raza comunei Florești, conform prevederilor art. 104

alin. 1 lit.c din Legea privind achizițiile nr 98/2016

14. Proiectul de hotărâre privind aprobarea intabulării și cadastrării în favoarea comunei Florești, a

imobilului clădire „Cămin cultural Tăuți ” cu terenul aferent în suprafață de 2.000 mp, situat în

intravilanul localității Tăuți, comuna Florești și intabularea terenului situat în intravilanul

loclității Luna de Sus, copmuna Florești, în suprafață de 453 mp

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z. -

CONSTRUIRE ANSAMBLU DE CONSTRUCȚII CU FUNCȚIUNI MIXTE, EXTINDERE

REȚELE, AMENAJĂRI EXTERIOARE ȘI ACCESE”, situate în localitatea Florești, str.

AVRAM IANCU, F.N. având ca beneficiar pe SC NEON LIGHTING SRL.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z. –

CONSTRUIRE ANSAMBLU DE 4 LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME

P+3E+M, ÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI”, situat în localitatea

FLOREȘTI, strada TINERETULUI, NR. 20-22, având ca beneficiari pe FOITOȘ MARIUS-

DAN, FOITOȘ SIMION, FOITOȘ LENUȚA, BOCA POMPEI, BOCA ANA.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.Z. –

CONSTRUIRE HALĂ DE DEPOZITARE P, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI ȘI

BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI” , situată în localitatea LUNA DE SUS, F.N., având ca

beneficiar pe SC SAVA LOGISTIC SRL.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.D. -

CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE, 2 CORPURI, CU REGIM DE

ÎNĂLȚIME P+E+M(Er)”, situate în localitatea Florești, str. TINERETULUI, F.N. având ca

beneficiari pe PERȘA RADU, PERȘA TIMEA-MAGDALENA.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.Z. –

CONSTRUIRE DOUĂ IMOBILE CU FUNCȚIUNI MIXTE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME

S+D+P+3E, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI”,

situate în localitatea Florești, str. STEJARULUI, F.N. având ca beneficiari pe SC TENANGO

SRL și SC BIA GABI CONSTRUCT SRL.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z. –

CONSTRUIRE IMOBIE DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME

(S)+D+P+2E+Er, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA

UTILITĂȚI ȘI CORELARE CU P.U.Z. APROBAT CU HCL NR. 38 / 08.04.2016”, situat în

localitatea Florești, strada SUB CETATE, F.N. având ca beneficiar pe SC GIGHIBANDA SRL.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea Elaborare P.U.Z. –

CONSTRUIRE ANSAMBLU DE 6 IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE

ÎNĂLŢIME P+3E, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA

UTILITĂȚI – FLOREŞTI – STRADA CETĂŢII 331 C - 331 H , beneficiar SC ELEGANT

RESIDENT SRL și asociații

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea Elaborare P.U.Z. –

CONSTRUIRE HALĂ DE DEPOZITARE P, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI ȘI

BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI” – FLOREŞTI - DN1 E 60 KM490+13, beneficiar SC PARK

LOGISTIC XXL SRL .

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea Elaborarea P.U.Z. –

CONSTRUIRE DOUĂ HALE DE DEPOZITARE ŞI PRODUCŢIE CU REGIM DE ÎNĂLŢIME

P, CU BIROURI ADMINISTRATIVE ŞI SPAŢIU DE PREZENTARE, CU REGIM DE

ÎNĂLŢIME P+E, ÎMPREJMUIRE, BAZIN DE COLECTARE APĂ, AMENAJARE TEREN,

RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI COMUNA FLOREŞTI – DN1 E60 – KM

489+80, având beneficiari pe SC TREND FURNITURE SRL ŞI SC L T C IMOBILE SRL.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea Elaborare P.U.Z. PENTRU

CONSTRUIRE 3 IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLŢIME

P+3E+Er, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI –

COMUNA FLOREŞTI – STRADA ŞESUL DE SUS FN, beneficiari SC AUTO SERVICE FKD

SRL şi asociaţii.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z. –

CONSTRUIRE UN IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE, CU REGIM DE ÎNĂLȚIME

S+P+2E+Er, DOUĂ IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME

P+2E+Er, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI” sat

FLOREȘTI, strada TEILOR, F.N. având ca beneficiari pe SC CATERING IONYSS ART SRL.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.Z. -

CONSTRUIRE 4 IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME

D+P+3E+Er, ÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI” strada STEJARULUI,

 

F.N. având ca beneficiar pe SCHIAU TOFAN COSMIN DAN, SCHIAU TOFAN NICOLETA

SPERANȚA, TOFAN NICOLAE CLAUDIU,

27. Proiectul de hotărâre privind ajustarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de

investiții „S.F. „CENTRU CULTURAL S+P+3e cu sală polivalentă 800 locuri STr. Tăuțiului,

comuna Florești, județul Cluj”

28. Diverse.

 

PRIMAR,

Şulea Horia - Petru

Fișiere atașate

Înapoi


Plateste taxele si impozitele prin serviciul www.ghiseul.ro
Transport Public Galerie Foto Carte de oaspeți Secții de vot UAT FLOREȘTI

Cont GHISEUL.RO

Pentru autentificarea initiala in contul ghiseul.ro, va rugam sa completati formularul atasat AICI si sa-l trimiteti la adresa de email: plationline@floresticluj.ro

 

Newsletter

OK