Convocator 26 februarie 2019
2019-02-20 14:14:08

C O N V O C A T O R

Se convoacă ședința ordinară a Consiliului Local Floreşti, pentru data de 26 februarie 2019, ora 16,00 la sediul Consiliului local din strada Avram Iancu, nr. 170, cu următorul proiect al ordinii de zi :


1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie bugetară pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare a Comunei Floreşti la data de 31.12.2018.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar de la finele anilor 2015, 2016, 2017 și 2018 ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Florești pe anul 2019 .
3. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 37 din 22 martie 2018, privind inițierea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a unor terenuri proprietate privată în scopul modernizării și/sau deschiderii unor drumuri de acces.
4. Proiect de hotărâre privind achiziționarea și amplasarea de panouri electronice de afișare a temperaturii, a orei și a timpului de sosire în stație a mijloacelor de transport în comun de pe raza comunei Florești.
5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Comunei Florești, a imobilului înscris în CF nr. 68563, cadastral nr. 7743.
6. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar şi a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public/privat al statului sau al unităţii administrativ - teritoriale comuna Floreşti, judeţul Cluj și aprobarea Regulamentului aferent acestui serviciu.
7. Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate al comunei Florești asupra imobilului înscris în CF nr. 77612 Florești, nr. cadastral 77612 și asupra imobilului înscris în CF nr. 72638, nr. cadastral 72638.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarilor la caietul de sarcini, regulamentul serviciului si la contractul de prestări servicii de salubrizare pe raza Comunei Floresti
9. Proiect de hotărâre privind majorarea tarifului de ridicare a câinilor fără stăpân de pe raza comunei Florești
10. Proiect de hotărâre privind preluarea și introducerea în domeniul privat al comunei Florești a dreptului de proprietate asupra conductei de canalizare și a stației de pompare pe străzile Iazului, Iazul Morii și Sportului din comuna Florești, județul Cluj.

 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z. - CONSTRUIRE ANSAMBLU DE CONSTRUCȚII CU FUNCȚIUNI MIXTE, EXTINDERE REȚELE, AMENAJĂRI EXTERIOARE ȘI ACCESE", situate în localitatea Florești, str. AVRAM IANCU, F.N. având ca beneficiar pe SC NEON LIGHTING SRL.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.Z. - ANSAMBLU DE 4 IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE, AMENAJARE EXTERIOARĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI" , situat în localitatea Florești, str. SOMEȘULUI, F.N., având ca beneficiar pe SC HOBAN INVEST SRL, SC ADA TRANSPORT SRL.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z. - CONSTRUIRE ANSAMBLU DE 4 LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+3E+M, ÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI", situat în localitatea FLOREȘTI, strada TINERETULUI, NR. 20-22, având ca beneficiari pe FOITOȘ MARIUS-DAN, FOITOȘ SIMION, FOITOȘ LENUȚA, BOCA POMPEI, BOCA ANA.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.Z. - CONSTRUIRE HALĂ DE DEPOZITARE P, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI" , situată în localitatea LUNA DE SUS, F.N., având ca beneficiar pe SC SAVA LOGISTIC SRL.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.D. - CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE, 2 CORPURI, CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+E+M(Er)", situate în localitatea Florești, str. TINERETULUI, F.N. având ca beneficiari pe PERȘA RADU, PERȘA TIMEA-MAGDALENA.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.Z. - CONSTRUIRE DOUĂ IMOBILE CU FUNCȚIUNI MIXTE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+D+P+3E, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI", situate în localitatea Florești, str. STEJARULUI, F.N. având ca beneficiari pe SC TENANGO SRL și SC BIA GABI CONSTRUCT SRL..
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z. - CONSTRUIRE HALĂ SERVICE, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI", situată în localitatea LUNA DE SUS, nr. 101B , având ca beneficiar pe SC TEHNOCLIMA SERVICE SRL.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.D. - CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+2E, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI (CONFORM PUZ APROBAT PRIN HCL NR. 37 DIN 08.04.2016)", situat în localitatea Florești, str. PĂDURII, F.N. având ca beneficiar pe ALDEA ANDRADA.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.D. - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE D+P+E+M", situate în localitatea Florești, str. TEILOR, F.N., având ca beneficiar pe SC CONSRED CONSTRUCT SRL.

 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z. - CONSTRUIRE IMOBIE DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME (S)+D+P+2E+Er, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI ȘI CORELARE CU P.U.Z. APROBAT CU HCL NR. 38 / 08.04.2016", situat în localitatea Florești, strada SUB CETATE, F.N. având ca beneficiar pe SC GIGHIBANDA SRL.
21. Diverse.


PRIMAR,
Şulea Horia - Petru

 

Înapoi


Plateste taxele si impozitele prin serviciul www.ghiseul.ro
Transport Public Galerie Foto Carte de oaspeți Secții de vot UAT FLOREȘTI

Cont GHISEUL.RO

Pentru autentificarea initiala in contul ghiseul.ro, va rugam sa completati formularul atasat AICI si sa-l trimiteti la adresa de email: plationline@floresticluj.ro

 

Newsletter

OK