Convocator 23 ianuarie 2019
2019-01-17 00:11:03

C O N V O C A T O R

Se convoacă ședința ordinară a Consiliului Local Floreşti, pentru data de 23 ianuarie 2019, ora 16,00 la sediul Consiliului local din strada Avram Iancu, nr. 170, cu următorul proiect al ordinii de zi :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate privind modalitatea de gestionare a serviciului de iluminat public din comuna Floresti precum si a regulamentului serviciului de iluminat public, regulament realizat in conformitate cu regulamentul cadru aprobat prin ordinul ANRSC 86/2007.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza comunei Florești pentru anul școlar 2019 -2020.
3. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului nr. 34720 din 19.11.2014, aferent investiției " Proiectare și lucrări de construire școala P+2E, împrejmuire, branșamente utilități, pe B-dul Cetatea Fetei, sat Florești, comuna Florești, județul Cluj".
4. Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate al comunei Florești asupra imobilului înscris în CF nr.68563 Florești, nr. cadastral 7743.
5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar domnului Pop Silviu- Ionuț, dom. în comuna Florești, sat Florești, str. Someșului, nr. 2 D.
6. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 5 din HCL nr. 67 din 30 mai 2014.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea în principiu a înființării obiectivului " Pădure-Parc, comuna Florești" și întocmirea studiului de oportunitate și fezabilitate în vederea realizării acestui obiectiv.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni si lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2019.
9. Proiect de hotărâre privind Aprobarea protocolului de colaborare între Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj și Comuna Florești pentru realizarea lucrărilor de regularizare -decolmatare a cursului de apă Pe Vale (Valea Boșorului ) pe teritoriul Comunei Florești, județul Cluj.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.D. - CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+2E, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI" , sat Florești, strada EROILOR, nr. 116, având ca beneficiari pe SC PROLIVING INVEST SRL.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z. - CONSTRUIRE ANSAMBLU DE 5 IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME D+P+2E+Er, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, EXTINDERE REȚELE EDILITARE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI", sat FLOREȘTI, strada ȘESUL DE SUS, nr. 186G, având ca beneficiari pe SC FINPRO STAR SRL.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.Z. - CONSTRUIRE DOUĂ IMOBILE CU FUNCȚIUNI MIXTE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+D+P+3E, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI", sat Florești, str. STEJARULUI, F.N. având ca beneficiari pe SC TENANGO SRL și SC BIA GABI CONSTRUCT SRL.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z. - CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+2E, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI" , sat Florești , strada SOMEȘULUI, nr. 10, având ca beneficiar pe SC GERMA FASHION IMPEX SRL.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z. - CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME (S)+D+P+2E+Er, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI ȘI CORELARE CU P.U.Z. APROBAT CU HCL NR. 38 / 08.04.2016", sat Florești, strada SUB CETATE, F.N. având ca beneficiar pe SC GIGHIBANDA SRL.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z. - CONSTRUIRE HALĂ SERVICE, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI", sat LUNA DE SUS, nr. 101B , având ca beneficiar pe SC TEHNOCLIMA SERVICE SRL.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z. - CONSTRUIRE ANSAMBLU DE 4 LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI", sat Florești, strada EROILOR, nr. 56, având ca beneficiari pe PETRIȘOR IOAN și PETRIȘOR MIHAI IOAN.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z. - CONSTRUIRE 3 LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME D+P+2E+Er, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, EXTINDERE REȚELE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI, OPERAȚIUNI NOTARIALE DE DEZMEMBRARE TEREN" , sat Florești, strada SUB CETATE, NR. 236, având ca beneficiar pe SC FAIR PLAY BUSINESS SRL.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.D. - CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+2E, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI (CONFORM PUZ APROBAT PRIN HCL NR. 37 DIN 08.04.2016)", sat Florești, str. PĂDURII, F.N. având ca beneficiar pe ALDEA ANDRADA.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.D. - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE D+P+E+M", sat Florești, str. TEILOR, F.N., având ca beneficiar pe SC CONSRED CONSTRUCT SRL.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.Z. - CONSTRUIRE 4 IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME D+P+4E, ÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI", sat Florești, str. TEILOR F.N, având ca beneficiari pe SCHIAU TOFAN COSMIN DAN, SCHIAU TOFAN NICOLETA SPERANȚA, TOFAN NICOLAE CLAUDIU.
21. Diverse.
PRIMAR,
Şulea Horia - Petru

 

Înapoi


Plateste taxele si impozitele prin serviciul www.ghiseul.ro
Transport Public Galerie Foto Carte de oaspeți

Cont GHISEUL.RO

Pentru autentificarea initiala in contul ghiseul.ro, va rugam sa completati formularul atasat AICI si sa-l trimiteti la adresa de email: plationline@floresticluj.ro

 

Newsletter

OK