Comunicat dosare ANL
2011-02-18 00:00:00

Comunicat dosare ANL

In conformitate cu art. 15 alin. 1 din H.G. nr. 962 din 27 septembrie 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte : ,, Analizarea cererilor si stabilirea listei de prioritati in solutionarea acestora se fac anual, pana la sfarsitul lunii februarie a anului respectiv, luandu-se in considerare cererile depuse pana la sfarsitul anului precedent" , va informam ca termenul de preluare a dosarelor complete, ale celor care si-au depus cerere de repartizare a unei locuinte ANLpana in data de 31 decembrie 2010 este 1 martie 2011.

 

Conditiile eliminatorii pentru inchirierea unui apartament ANL sunt urmatoarele:
- titularul cererii trebuie sa fie major cu varsta de maxim 35 de ani la data depunerii cererii
- domiciliul stabil al titularului de cerere trebuie sa fie in comuna Floresti de minim un an sau, sa aiba locul de munca in comuna Floresti.
- atat titularul cererii cat si sotul/sotia acestuia sa nu detina si sa nu fi detinut locuinta in proprietate, si sa nu fie beneficiarii unei alte locuinte cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unitatii administrativ-teritoriale sau a unitatii in care isi desfasoara activitatea.

 

Celor care nu indeplinesc aceste conditii, le vor fi respinse dosarele.


Pentru stabilirea punctajului dosarul trebuie sa contina urmatoarele:
- xerocopie carte de identitate a titularului cererii
- adeverinta de la locul de munca
- acte care dovedesc situatia locativa actuala a titularului cererii ( chirias in spatiu privat sau tolerat in spatiu), precum si suprafata locuibila utila detinuta ( cu chirie sau tolerat in spatiu, mp/locatar)
- xerocopie certificat de casatorie ( unde este cazul)
- xerocopie certificate de nastere pentru fiecare copil ( unde este cazul)
- declaratie notariala din care sa reiasa faptul ca atat titularul cererii cat si sotul/sotia acestuia nu detin si nu au detinut locuinta in proprietate si nu sunt beneficiarii unei alte locuinte cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unitatii administrativ-teritoriale sau a unitatii in care isi desfasoara activitatea.
- dovada ( unde este cazul) cu privire la boala de care sufera solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat in intretinere, care necesita, potrivit legii, insotitor sau o camera in plus.
- acte care dovedesc nivelul de studii

Pentru mai multe informatii, consultati anexa 11 din HG 962/2001.

 

PRIMAR
IOACHIM VANCEA

Înapoi


Plateste taxele si impozitele prin serviciul www.ghiseul.ro
Transport Public Galerie Foto Carte de oaspeți

Cont GHISEUL.RO

Pentru autentificarea initiala in contul ghiseul.ro, va rugam sa completati formularul atasat AICI si sa-l trimiteti la adresa de email: plationline@floresticluj.ro

 

Newsletter

OK