Convocator sedință CL 20 Iunie 2019
2019-06-13 16:00:00

C O N V O C A T O R 

 

Se convoacă ședința ordinară a Consiliului Local Floreşti, pentru data de 20 iunie  2019, ora 16,00 la sediul Consiliului local din strada Avram Iancu, nr. 170, cu următorul proiect al  ordinii de zi 

 

1. Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului local pe anul 2019.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de sistematizare rutieră a localității Florești.

3. Proiect de hotărâre. privind acordarea de ajutor financiar domnului Oneț Gabriel Ioan, domiciliat în comuna Florești, str. , str. Stejarului nr. 125-127, bl. A2, ap.33.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea proprietarilor imobilelor de tip ANL în vederea extinderii suprafeței construcției.

5. Proiect de hotărâre acordarea de ajutor financiar domnului Crișan Alin Alexandru, cu domiciliul în sat Florești, str. Muzeul Apei, nr. 13C, ap. 23, jud. Cluj.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act adițional privind modificarea prețului Contractului de lucrări nr. 34.569/23.04.2019 având ca obiect „Modernizare strada Eroilor în Comuna Florești, Județul Cluj”.

7. Proiect de hotărâre privind darea in concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., a 6 buc. autobuze nearticulate, noi, pentru elevi - bunuri aflate în domeniul privat al Municipiului  Cluj-Napoca.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de servicii de consultanță juridică permanentă cu privire la procedura de expropriere în vederea realizării obiectivului „Modernizare străzi și amenajări urbanistice prin extindere platformă drum, comuna Florești, județul Cluj”.

9. Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate al comunei Florești asupra imobilului înscris în CF nr. 72970 Florești, nr. cadastral 72970 și asupra imobilului înscris în CF nr. 72967, nr. cadastral 72967.

10. Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate al comunei Florești asupra imobilului înscris în CF nr. 71514 Florești, nr. cadastral 71514 și asupra imobilului înscris în CF nr. 77125, nr. cadastral 77125.

11. Proiect de hotărâre privind revocarea  Hotărârii de Consiliu Local nr. 19 din 03 februarie 2009, privind instituirea unei taxe de acces pe drumurile comunale pentru vehiculele și utilajele de mare tonaj.

12. Proiect de hotărâre privind  acordarea de ajutor financiar domnului Zegrea Cristian, cu domiciliul în Florești, str. Florilor, nr. 192G, sc. 2, ap.19, jud. Cluj.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de salubrizare și instituirea taxei speciale de salubrizare.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act adițional privind actualizarea  prețului Contractului de lucrări nr. 20.442/05.07.2016 având ca obiect ” Reparații drumuri modernizate și nemodernizate în Comuna Florești, Județul Cluj”.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea întabulării  și cadastrarii în favoarea comunei Florești în domeniul public, al imobilului clădire ” Gradiniță  Luna de sus” cu terenul  aferent în suprafață totală de 860 mp, situat în intravilanul localității Luna de sus, comuna Florești .

16. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico- economici și a valorii totale ale proiectului ” Modernizare și reabilitarea sistemului de iluminat public pe strada Eroilor din comuna Florești, județul Cluj”. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici și a valorii totale ale proiectului ” Modernizare strada Eroilor în comuna Florești, județul Cluj.

18. Proiect de hotărâre privind  aprobarea alipirii imobilelor identificate prin extrasele de Carte Funciară nr. 59450, 59488, 59416, 59427, 59468, 59477, 59466, 59431, 59479, 59452, 59414, 59487, 59443, 59453, 59482, 59424, 54649, 59463, 59470, 65356, 60213, 60212 situate în localitatea Florești, județul Cluj.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Stabilirea regimului de înălțime corespunzând unui număr de niveluri maxim admis, respectiv D+P+6E+Er, pentru zona situată în strada Avram Iancu, nr. 410, în suprafață de 15.315 mp, beneficiar SC TENANGO SRL.

20. Plângere prealabilă formulată de către d-nul Cântă Nicolae, domiciliat în com. Florești, str. Avram Iancu nr. 486C, cu domiciliu ales  la sediul profesional al Societății civile de avocați Irimie, Basarab, Ruge, Pop , Andrei (IBRPA/VERTIS LEGAL )   prin care solicită revocarea HCL nr. 69 din 18.04.2019 precum și a HCL nr. 100 din 12.07.2018. 

21. Diverse.

 

 

 

                                                                                          PRIMAR,   

                                                                                     Şulea Horia - Petru 

Înapoi


Plateste taxele si impozitele prin serviciul www.ghiseul.ro
Transport Public Galerie Foto Carte de oaspeți

Cont GHISEUL.RO

Pentru autentificarea initiala in contul ghiseul.ro, va rugam sa completati formularul atasat AICI si sa-l trimiteti la adresa de email: plationline@floresticluj.ro

 

DELIMITARE SECȚII DE VOT, ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019

Newsletter

OK