Anunt public
2019-02-16 00:21:16

ANUNȚ
PRIVIND ORGANIZAREA LICITAȚIEI PUBLICE PRIVIND ÎNCHIRIEREA UNOR TERENURI PĂȘUNI PROPRIETATEA PRIVATĂ A COMUNEI FLOREȘTI PENTRU PĂȘUNATUL ANIMALELOR


Consiliul Local al comunei Florești, cu sediul în com. Florești, jud. Cluj, str. Avram Iancu nr.170, face cunoscut că în ziua de 27-februarie-2019, ora 10:00, în sala de ședințe a Consiliului Local, va avea loc licitaţia publică cu strigare pentru închirierea unor terenuri păşuni, proprietatea privată a Primăriei Florești pentru păşunatul animalelor; suprafața totală ce urmează a fi licitată este de 57,72 ha (Luna de Sus).
La procedura de licitație poate participa orice persoană care deține animale înscrise în RNE și care conform evidențelor autorității contractante nu dețin în folosință suprafețele necesare pentru efectivul de animale în baza unor alte contracte de arendare/înscriere, semnate cu terți.
În vederea participării la licitație, ofertanții pot achiziționa caietul de sarcini al licitației, achitând contravaloarea acestuia, în cuantum de 10 lei, la casieria Primăriei Florești.
Data limită de depunere a documentelor de eligibilitate: 22 februarie 2019, ora 13:30;


Ofertanții vor depune următoarele acte:
- Cerere de participare la licitație (se poate obține de la Biroul de Fond Funciar din cadrul Primăriei Florești);
- Copie după actul de identitate;
- Copii după documentele din care rezultă înregistrarea în Registrul Național al Exploatațiilor;
- Copii după pașapoartele tuturor animalelor deținute, eliberate de către medicul veterinar, precum și copii de pe documente din care să reiasă și numărul de crotaliu al fiecărui animal deținut în proprietate;
- Adeverință de la Registrul Agricol din care să reiasă numărul de animale deținut;
- Declarație pe propria răspundere de asigurare a unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha pentru suprafața solicitată;
- Declarație privind stabilirea și cuantumul taxei de îngrijire-supraveghere a animalelor la pășunat (taxa de păstor/ciurdar);
- Certificat fiscal care să ateste lipsa datoriilor față de bugetul local al comunei Florești;
- Xerocopie după chitanțele care atestă plata taxei de participare la licitație (în cuantum de 50 lei), a garanției de participare la licitație (în cuantum de 100 lei) și a caietului de sarcini (în cuantum de 10 lei).
Documentele enumerate se vor depune la registratura Primăriei Florești într-un plic inchis, format A4, împreună cu cererea de participare la licitație.

 

 

PRIMAR
ȘULEA HORIA PETRU

Președinte comisie licitație: Pivariu Bogdan Nicolae
Consilier juridic: Orza Alin
Șef Birou Fond Funciar: Iuoraș Remus Adrian

 

Înapoi


Plateste taxele si impozitele prin serviciul www.ghiseul.ro
Transport Public Galerie Foto Carte de oaspeți Secții de vot UAT FLOREȘTI

Cont GHISEUL.RO

Pentru autentificarea initiala in contul ghiseul.ro, va rugam sa completati formularul atasat AICI si sa-l trimiteti la adresa de email: plationline@floresticluj.ro

 

Newsletter

OK