Proiecte de hotarari

Proiect de hotarare

Proiect de hotărâreprivind înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate al comunei Florești asupra imobilului înscris în CF nr. 77612 Florești, nr. cadastral 77612 și asupra imobilului înscris

Proiect de hotarare

Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar şi a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul publicpr

Proiect de hotarare

Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 37 din 22 martie 2018 privind inițierea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a unor terenuri proprietate priv

Proiect de hotarare

Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar de la finele anilor 2015, 2016 , 2017 și 2018 ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului local al co

Proiect de hotarare

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarilor la caietul de sarcini, regulamentul serviciului si la contractul de prestări servicii de salubrizare pe raza Comunei Floresti

Proiect de hotarare

Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie bugetară pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare a Comunei Floreşti la data de 31.12.2018

Proiect de hotarare

Proiect de hotărâre privind achiziționarea și amplasarea de panouri electronice de afișare a temeperaturii, a orei și a timpului de sosire în stație a mijloacelor de transport în comun de pe raza comunei F

Proiect de hotarare

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Comunei Florești, a imobilului înscris în CF nr. 68563, cadastral nr. 7743

Proiect de hotarare Moldovan Romul Iuliu si asoc.

privind aprobarea documentației pentru lucrarea „REACTUALIZARE P.U.Z. APROBAT PRIN HCL NR. 163/05.08.2008 PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME VARIABIL, DE LA P+E la S+D+P+10E, DOTĂRI SOCIALE (GRĂDINIȚĂ), AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE, EXTINDERE REȚELE UTILITĂȚI, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE, OPERAȚIUNI NOTARIALE" - str. PROF. DR. VĂLEAN MĂRGINEANU, F.N.

Proiect de hotarare

Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului nr. 34720 din 19.11.2014, aferent investiției " Proiectare și lucrări de construire școala P+2E, împrejmuire, branșamente utilități, pe B-dul Cetat

Proiect de hotarare

Proiect de hotărâre privind modificarea art. 5 din HCL nr. 67 din 30 mai 2014.

Proiect de hotarare

Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate al comunei Florești asupra imobilului înscris în CF nr.68563 Florești, nr. cadastral 7743.

Proiect de hotarare

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate privind modalitatea de gestionare a serviciului de iluminat public din comuna Floresti precum si a regulamentului serviciului de iluminat pub

Proiect de hotarare

Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza comunei Florești pentru anul școlar 2019 -2020.

Proiect de hotarare

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni si lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2019.

Înapoi


Plateste taxele si impozitele prin serviciul www.ghiseul.ro
Transport Public Galerie Foto Carte de oaspeți Secții de vot UAT FLOREȘTI

Cont GHISEUL.RO

Pentru autentificarea initiala in contul ghiseul.ro, va rugam sa completati formularul atasat AICI si sa-l trimiteti la adresa de email: plationline@floresticluj.ro

 

Newsletter

OK