Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
106 / 2019 privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea "Reactualizare PUZ aprobat prin HCL nr. 176/27.11.2018 pentru stabilire acces din DN1-E60, KM 483+386.91(STRADA AVRAM IANCU) pentru construire Spital Regional de Urgenta Cluj, cu amplasament in comuna Floresti, judetul Cluj" 2019-07-04
105 / 2019 privind aprobarea incheierii acordului de asociere intre Municipiul Cluj Napoca, Comuna Floresti si Comuna Apahida in vederea efectuarii achizitiei publice pentru serviciile de operare si intretinere a sistemului de bike-sharing aferent proiectului european "Retea de statii self-service de inchiriere de biciclete", precum si a stabilirii cadrului de implementare a acestora. 2019-07-04
104 / 2019 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici si a valorii totale a Proiectului "Modernizare Strada Eroilor in comuna Floresti, judetul Cluj", conform instructiunii ANAP nr. 1/2019 2019-07-04
103 / 2019 privind actualizarea dupa Achizitie a indicatorilor tehnico-economici si a valorii totale a Proiectului "Modernizare Strada Eroilor in comuna Floresti, judetul Cluj" 2019-07-04
102 / 2019 privind aprobarea unor modificari la documentatia de atribuire privind delegarea prin concesiune a gestiunii activitatilor de colectare, transport si transfer deseuri in cadrul Proiectului "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Cluj" 2019-07-04
101 / 2019 privind respingerea plangerii prealabile nr. 41631 din 11.06.2019, formulata catre domnul Canta Nicolae 2019-06-20
100 / 2019 privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea "Stabilirea regimului de inaltime corespunzand unui numar de niveluri maxim admis, respectiv D+P+6E+Er, pentru zona situata in strada Avram Iancu, nr. 410, in suprafata de 15.315 mp" 2019-06-20
99 / 2019 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a valorii totale a proiectului "Modernizare strada Eroilor din comuna Floresti, judetul Cluj" 2019-06-20
98 / 2019 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a valorii totale ale proiectului "Modernizarea si reabilitarea sistemului de Iluminat public pe strada Eroilor din comuna Floresti, judetul Cluj" 2019-06-20
97 / 2019 privind aprobarea intabularii si cadastrarii in favoarea comunei Floresti in domeniul public, a imobilului cladire "Gradinita Luna de Sus" cu terenul aferent in suprafata totala de 860 mp, situat in intravilanul localitatii Luna de sus, comuna Floresti 2019-06-20
96 / 2019 privind aprobarea incheierii unui Act aditional privind actualizarea pretului Contractului de lucrari nr. 20.442/05.07.2016 avand ca obiect "Reparatii drumuri modernizate si nemodernizate in comuna Floresti, judetul Cluj" 2019-06-20
95 / 2019 privind aprobarea Regulamentului de stabilire si aplicare a taxei speciale de salubrizare si instituirea taxei speciale de salubrizare 2019-06-20
94 / 2019 privind acordarea de ajutor financiar domnului Zegrea Cristian cu domiciliul in comuna Floresti, str. Florilor, nr. 192G, sc. 2, ap. 19, jud. Cluj 2019-06-20
93 / 2019 privind abrogarea Hotararii de Consiliu Local nr. 19 din 3 februarie 2009 privind instituirea unei taxe de acces pe drumurile comunale pentru vehiculele si utilajele de mare tonaj. 2019-06-20
92 / 2019 privind inscrierea in Cartea Funciara a dreptului de proprietate a comunei Floresti asupra imobilului inscris in CF nr. 71514 Floresti, nr. cadastral 71514 si asupra imobilului inscris in CF nr. 77125, nr. cadastral 77125 2019-06-20
Înapoi
Plateste taxele si impozitele prin serviciul www.ghiseul.ro
Transport Public Galerie Foto Carte de oaspeți Secții de vot UAT FLOREȘTI

Cont GHISEUL.RO

Pentru autentificarea initiala in contul ghiseul.ro, va rugam sa completati formularul atasat AICI si sa-l trimiteti la adresa de email: plationline@floresticluj.ro

 

Newsletter

OK