Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
176 / 2019 privind aprobarea solicitării Guvernului României de transmitere a unei părți din imobilul 917 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Florești, jud Cluj 2019-11-05
175 / 2019 privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 60103 Florești, în suprafață de 40.356 mp pentru execuția proiectului de investiție ”Construire bază sportivă TIP 1, str. Carpați, comuna Florești, jud. Cluj” 2019-11-05
174 / 2019 privind aprobarea încheierii unui Act adițional privind actualizarea prețului Contractului de execuție nr. 7895/25.09.2019, având ca obiect ”Construire Sală de Sport, comuna Florești, jud. Cluj” 2019-11-05
173 / 2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Florești pe anul 2019 2019-11-05
172 / 2019 privind aprobarea sumelor din finanțări nerambursabile de la bugetul local al comunei Florești a proiectelor activităților nonprofit. 2019-10-24
171 / 2019 privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului comunei Florești, județul Cluj 2019-10-24
170 / 2019 privind aprobarea contractării de servicii de asistență, consultanță și reprezentare juridică a comunei Florești 2019-10-24
169 / 2019 privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea ”Elaborare PUZ pentru construire imobil cu funcțiune mixtă, locuințe colective și spatiu comercial la parter cu regim de înălțime D+P+3E+Er, împrejmuire teren, branșamente și racorduri la utilități”, situat în localitatea Florești, strada Florilor F.N. 2019-10-24
168 / 2019 privind aprobarea fișei de date pentru atribuirea contractului de delegare de gestiune pentru prestarea serviciilor de salubrizare stradala și de deszapezire pe raza comunei Florești, a caietului de sarcini, a modelului de acord cadru si a modelului de contract subsecvent de prestări servicii de curățare și măturare a străzilor și de deszăpezire pe raza comunei Florești, precum și a documentației de atribuire. 2019-10-24
166 / 2019 privind instituirea unor facilități fiscale de aprobare a procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritoriala a comunei Florești. 2019-10-24
165 / 2019 privind aprobarea demarării unei proceduri de negociere fără publicare a unui anunț de intenție în vederea atribuirii contractului de achiziție publică ”Servicii de deszapezire pe raza comunei Florești” și a documentației de atribuire aferente acestei proceduri de achiziție publică, respectiv declararea lucrării ca obiectiv multianual. 2019-10-24
164 / 2019 privind înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate al Comunei Florești asupra imobilului înscris în CF nr. 74810 Florești, nr. cadastral 74810. 2019-10-24
163 / 2019 privind aprobarea Raportului de evaluare a imobilelor afectate de exproprierea suprafețelor de teren necesare executării lucrării de utilitate publică ”Modernizare străzi și amenajări urbanistice prin extindere platformă drum, comuna Florești, județul Cluj” și a documentației tehnice Dali pentru investiția de mai sus. 2019-10-24
162 / 2019 privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 66384 Florești, nr. cad. 66384 în suprafată de 4.869 mp. 2019-10-24
161 / 2019 privind înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate al comunei Florești asupra suprafeței totale de 3.614 mp situat la vest de strada Crizantemelor din localitatea Florești 2019-10-24
Înapoi
Plateste taxele si impozitele prin serviciul www.ghiseul.ro
Transport Public Galerie Foto Carte de oaspeți

Cont GHISEUL.RO

Pentru autentificarea initiala in contul ghiseul.ro, va rugam sa completati formularul atasat AICI si sa-l trimiteti la adresa de email: plationline@floresticluj.ro

 

DELIMITARE SECȚII DE VOT, ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019

Newsletter

OK