Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
136 / 2019 privind respingerea plângerii prealabile nr. 48712/30.07.2019 privind revocarea parțială a HCL Florești nr. 100/07.07.2009 în ceea ce privește condiționarea valabilității acestei hotărâri de avizul arhitectului șef al județului Cluj 2019-08-29
135 / 2019 privind respingerea plângerii prealabile nr. 48236/25.06.2019 privind revocarea HCL nr. 93/20.06.2019 privind abrogarea HCL nr. 19/03.01.2009 privind instituirea unei taxe de acces pe drumurile comunale pentru vehicule si utilaje de mare tonaj 2019-08-29
134 / 2019 privind preluarea și introducerea în domeniul public al comunei Florești a elementelor ce fac parte din infrastructura de alimentare cu apă și canalizare a comunei Florești, județul Cluj și delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă/canalizare către SC COMPANIA DE APĂ SOMEȘ SA Cluj 2019-08-29
133 / 2019 privind inițierea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a unor terenuri proprietate privată în scopul deschiderii unui drum de acces. 2019-08-29
132 / 2019 privind includerea în inventarul domeniului public al comunei Florești a investiției realizată prin FEADR "Construire creșă în comuna Florești, județul Cluj" 2019-08-29
131 / 2019 privind aprobarea documentației pentru lucrarea "Elaborare PUZ - Construire 3 imobile de locuințe colective cu regim de înălțime S(D)+P+3E+Er, împrejmuire, racorduri și branșamente la utilități" - str. Teilor, F.N. având ca beneficiari pe SC COLUMNA BUILDINGS CONSTRUCTION SRL, Irimieș Aurel, Irimieș Silvia, Csegezi Alexandru, Csegezi Ibolya, Pop Ioachim 2019-08-29
130 / 2019 privind aprobarea documentației pentru lucrarea "Elaborare PUZ - Construire imobil de locuințe colective cu regim de inălțime D+P+2E+Er, împrejmuire, amenajări exterioare, extindere rețele, racorduri și branșamente la utilități, operațiuni notariale de alipire terenuri" - str. Plopilor nr. 29, având ca beneficiari pe Irimieș Ion - Florin, Kertesz Terezia, Gherman Emil 2019-08-29
129 / 2019 privind aprobarea documentației pentru lucrarea "Elaborare PUZ - Construire imobile de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+2E+Er(C1), D+P+2E(C2), P+2E(C3, C4)" - str. Cetății, F.N. având ca beneficiar pe SC UK NORD ESTATE GROUP SRL 2019-08-29
128 / 2019 privind aprobarea documentației pentru lucrarea "Elaborare PUZ - Construire Hală cu regim de înălțime P+E, împrejmuire terten, racorduri și branșamente la utilități" - strada Vidului F.N. având ca beneficiar pe SC DAS FENSTER SRL 2019-08-29
127 / 2019 privind aprobarea documentației pentru lucrarea "Reactualizare PUZ aprobat prin HCL nr. 176/27.11.2018 pentru stabilire acces din DN1-E60, KM 483+386,91 (Strada Avram Iancu) pentru construire Spital Regional de Urgență Cluj, cu amplasament în comuna Florești, județul Cluj" 2019-08-29
126 / 2019 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a valorii totale ale Proiectului "Modernizare strada Eroilor în comuna Florești, județul Cluj" 2019-08-29
125 / 2019 privind aprobarea înființării Comartimentului creșă 2019-08-29
124 / 2019 privind aprobarea majorării sumei de achiziție a dotărilor speciale pentru bucătărie și alte activități de la obiectivul Creșa Cetatea Fetei la suma de 200.000 lei. 2019-08-29
123 / 2019 privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru participarea consilierilor locali la Ședințele Consiliului Local ale Comunei Florești și ale comisiilor de specialitate ale acestuia. 2019-08-29
122 / 2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Florești pe anul 2019 2019-08-29
Înapoi
Plateste taxele si impozitele prin serviciul www.ghiseul.ro
Transport Public Galerie Foto Carte de oaspeți

Cont GHISEUL.RO

Pentru autentificarea initiala in contul ghiseul.ro, va rugam sa completati formularul atasat AICI si sa-l trimiteti la adresa de email: plationline@floresticluj.ro

 

Newsletter

OK